Werkwijze

Werkwijze

Spel is de taal van het kind

Volwassenen kunnen spreken over hun problemen; de een kan zich beter uitdrukken dan de ander, maar over het algemeen is gesproken taal ons communicatiemiddel. Spel is de taal van het kind. In zijn spel kan een kind onbewust en soms ook bewust laten zien hoe hij zichzelf ziet, hoe hij anderen ziet, hoe hij de wereld om zich heen ervaart. Hij kan in spel aangeven welke emoties hij voelt, tegen welke problemen hij aanloopt. Spel is zijn manier om zich uit te drukken. Eerdere gebeurtenissen of ervaringen worden in het spel opnieuw beleefd of vormgegeven en kunnen zo verwerkt worden. Het kind kan experimenteren met nieuwe vormen van gedrag zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn dagelijks leven. Daarnaast is het heerlijk voor een kind een ruimte te hebben in de spelkamer waarin hij ‘gewoon’ mag spelen, hij hoeft niet te ‘presteren’. Het gaan naar speltherapie is over het algemeen geen hoge drempel voor een kind; het speelgoed in de spelkamer is uitnodigend en de spelkamer is zo ingericht dat een kind zich snel thuis kan voelen.

De basis van client-centered speltherapie is de vertrouwensrelatie tussen kind en therapeut. Hier wordt altijd eerst aan gewerkt, het is ons uitgangspunt. Als therapeut doe ik er alles aan om een veilige omgeving te scheppen waarin het kind zichzelf kan zijn, kan spelen, zijn ervaringen durft toe te laten en hierbij stil durft te staan. In de basishouding van een client-centered speltherapeut (zo ben ik opgeleid) is onvoorwaardelijke acceptatie van het kind belangrijk. Daardoor kan het kind zichzelf ook beter gaan accepteren. In het therapeutische proces kan het kind leren stil te staan bij al zijn gevoelens, zonder hierbij het risico te lopen afgewezen te worden. Elk kind kan ontdekken waar zijn kracht en talenten liggen en wat zijn minder sterke kanten zijn, mogelijk dingen waar ook aan gewerkt kan worden.

Door het kind te laten spelen, door mee te spelen en te observeren, leert de therapeut de “speeltaal” van het kind te begrijpen. Gesteund door de therapeut krijgt het kind de gelegenheid om de conflicten waar hij mee worstelt te uiten, nieuwe ervaringen op te doen en zijn eigen mogelijkheden weer te ontdekken en te gebruiken. Zodat het kind zich verder kan ontwikkelen.

Verloop van het speltherapie proces

Ik start altijd met een intakegesprek, waarbij ik de ouder(s) / verzorger(s) spreek zonder aanwezigheid van het kind. We bespreken dan de vooraf ingevulde vragenlijst en alles wat verder nodig is om een eerste indruk van uw kind te krijgen. Hierna volgt een observatieperiode waarin uw kind 4 à 5 keer komt spelen in de spelkamer. Als speltherapeut observeer ik dan en leer ik uw kind kennen. Daarna komen de ouder(s) / verzorger(s) en de speltherapeut weer bij elkaar voor een adviesgesprek. Ik heb dan een advies behandelplan geschreven en vertel mijn bevindingen en benoem eventuele doelen waaraan gewerkt kan worden. We kijken terug op de afgelopen periode en beslissen samen of speltherapie een geschikte behandeling voor uw kind is.

De speltherapie vindt wekelijks plaats op een vast tijdstip. Een spelsessie duurt 50 minuten. Het is moeilijk om vooraf vast te stellen hoe lang het proces zal duren en welke richting het op gaat, omdat ik als client-centered speltherapeut het proces van uw kind volg. De lengte van de behandeling is dus afhankelijk van de problematiek en het tempo van het kind.

Neem contact op

Je vindt ons hier:

Prins Bernhardstraat 127, Oud-Beijerland

Route

© 2024 Speltherapie Ziezo Zwaan
Website door Linqq